O firmě

Jsme malá firma pracující na softwarových aplikacích s technickým využitím, které byly vytvořeny a uvedeny na trh firmou Hottinger Brüel & Kjær. Tato společnost je předním hráčem v odvětví testování a měření s 3 000 zaměstnanci v různých zemích, výrobními a podpůrnými zařízeními v Dánsku, Německu, Spojeném království, USA, Číně a Portugalsku a zákazníky ve více než 80 zemích z celého světa.

Jako externí přispěvatelé se staráme o vývoj HVN monitorovacích systémů. V současné době máme 4 týmy, které pracují na softwarových projektech HBK. Úkolem týmů je zajistit, aby aplikace, které vyvíjejí, byly na jedné straně stabilní a bez chyb a na druhé straně nabízely mnoho užitečných funkcí.
Tyto aplikace pokrývají několik technických oblastí a jsou používány ve výzkumu a vývoji jedněch z největších společností na světě. Například v leteckém, automobilovém a komunikačním průmyslu. K dnešnímu dni máme na palubě přes 20 lidí. Plánujeme vytvořit další týmy, které by mohly začít pracovat na ještě zajímavějších projektech.

Nejsme pouze další společnost zabývající se vývojem softwaru. Aplikace, které v současné době vyvíjíme a udržujeme, se používají k vynášení satelitů na oběžnou dráhu, ke zvýšení bezpečnosti a účinnosti automobilů a dokonce k tomu, aby hudba, kterou posloucháte, zněla lépe.

BMJ SW v roce 2022

Podíleli jsme se na nových měřicích HW&SW platformách HBK FUSION a HBK ADVANTAGE.
Nárůst dodané práce vzrostl o 20%.

Zaměstnanci

Zaměstnanci

20+

Čas na projektech

Čas na projektech

Postprocessing a měření zvuku a vibrací:
přes 19500 hodin
Měření pro automobilový průmysl: 
přes 1350 hodin
Měření pro námořní plavidla:
přes 4500 hodin
Kalibrace senzorů:
přes 600 hodin

Technologie

Technologie

C#, .NET, WPF, C++,
Delphi, Visual Basic,
React, Selenium, GraphQL,
MS SQL, Windows

Projekty

Projekty

Systém pro opakované testování
B&K Tescia.
Analýza zvuku nad platformami BK Connect, PULSE.